Škola

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola AVE ART Ostrava je dvouoborovou školou. Vyučuje se zde obor výtvarný a hudební.

Výtvarný obor je rozdělen na dvě zaměření (výtvarná tvorba a multimediální tvorba). Výuka každého zaměření probíhá v odpoledních hodinách v rozsahu 3 vyučovacích hodin. Žáci se seznamují s výtvarnými technikami prostřednictvím kreativní tvorby, které vychází z kvalitního vzdělávacího programu vypracovaného vlastními pedagogickými pracovníky v roce 2009. Hlavním cílem školy je zajištění kvalifikovaného pedagogického pracovníka, který zároveň vykonává vlastní uměleckou tvorbu. Současně je kladen důraz na individuální tvorbu žáků, která je zajištěna omezenou kapacitou třídy. Výstavy v prostorách školy a na dalších veřejných místech jsou součástí prezentace prací žáků.

Studium hudebního oboru je rozděleno na I. stupeň (7 let) a II. stupeň (4 roky). Zvládnuté základy hry na vybraný nástroj využívají žáci v komorní či souborové hře a své umění prezentují na koncertech, třídních předehrávkách apod.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA - VÝTVARNÝ OBOR 2023/2024

ON-LINE PŘIHLÁŠKA - HUDEBNÍ OBOR 2023/2024

 Vítejte ve škole:

 

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny