AVE ART Ostrava>SZUŠ>Obor>Výtvarný obor

Výtvarný obor

Výtvarný obor je určen pro všechny žáky od věku 5 let do 18 let, kteří mají zájem o výtvarné umění. Naším cílem je rozvíjet kreativitu a tvořivost dětí. Učí se vnímat své výtvarné cítění a pracovat se svými nápady, které dále prohlubují. Výtvarné umění také nenápadně procvičuje fantazii, pozornost i koncentraci.

V rámci výtvarného oboru máme dvě zaměření:

1. Výtvarná tvorba

Vedle osobního růstu nabízíme dětem nepřeberné množství výtvarných přístupů a metod. Vyučujeme kresbu, malbu, grafiku, modelování, ale také se zabýváme objektovou tvorbou, pod čímž si můžete představit různé trojrozměrné objekty - loutky a jiné. Věnujeme se také moderní akční tvorbě, kdy si žáci zakouší akci (pohyb), který se stává součástí umění. 

2. Multimediální tvorba

Žáci během studia poznávají umělecké výrazové prostředky konkrétní pro jednotlivá média (grafika, fotografie, animovaný film), učí se s nimi zacházet. Jsou vedeni k sebevyjádření, kreativní tvorbě, dotýkají se všech aspektů tvůrčí práce. Věnují se činnostem receptivním a reflektivním, zejména k aktivnímu vnímaní a interpretaci výtvarného a multimediálního umění. Rozvíjejí své praktické dovednosti (PC a široké vybavení střední umělecké školy). Učí se sociální komunikaci v produkčním týmu. Připravují se na budoucí vzdělávací a profesní dráhu.

Výše školného pro výtvarný obor je 2000,- Kč na jedno pololetí. Splatnost je do 15. dne prvního měsíce každého pololetí.

Příjem přihlášek na nový školní rok 2024/2025 je spuštěn.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA - VÝTVARNÝ OBOR 2024/2025

 

Výuka ZUŠ pro nový školní rok 2023/2024 začala v týdnu od 11.9.2023
Hodinová dotace pro výtvarný obor činí tří vyučovací hodiny týdně.
Výuka výtvarné tvorby probíhá v úterý od 15.30 do 18.00 hod. ve výtvarných ateliérech školy.
Výuka multimediální tvorby probíhá ve středy od 15.30 do 18.00 hod ve výtvarných ateliérech školy.Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny