AVE ART Ostrava>SZUŠ>Obor>výtvarný obor

výtvarný obor

Obor je určen pro všechny žáky od věku 5 let, kteří mají zájem o výtvarné umění. Naším cílem je rozvíjet kreativitu a tvořivost dětí. Učí se vnímat své výtvarné cítění a pracovat se svými nápady, které dále prohlubují. Výtvarné umění také nenápadně procvičuje fantazii, pozornost i koncentraci. V rámci výtvarného oboru máme dvě zaměření:

1. Výtvarná tvorba

Vedle osobního růstu nabízíme dětem nepřeberné množství výtvarných přístupů a metod. Vyučujeme kresbu, malbu, grafiku, modelování, ale také se zabýváme objektovou tvorbou, pod čímž si můžete představit různé trojrozměrné objekty - loutky a jiné. Věnujeme se také moderní akční tvorbě, kdy si žáci zakouší akci (pohyb), který se stává součástí umění. 

2. Multimediální tvorba

Žáci během studia poznávají umělecké výrazové prostředky konkrétní pro jednotlivá média (grafika, fotografie, animovaný film), učí se s nimi zacházet. Jsou vedeni k sebevyjádření, kreativní tvorbě, dotýkají se všech aspektů tvůrčí práce. Věnují se činnostem receptivním a reflektivním, zejména k aktivnímu vnímaní a interpretaci výtvarného a multimediálního umění. Rozvíjejí své praktické dovednosti (PC a široké vybavení střední umělecké školy). Učí se sociální komunikaci v produkčním týmu. Připravují se na budoucí vzdělávací a profesní dráhu.

 

Hodinová dotace pro výtvarný obor činí tří vyučovací hodiny týdně. Výuka probíhá v úterý od 15.30 do 18.00 hod ve výtvarných ateliérech školy.

Výše školného pro výtvarný obor je 2000,- Kč na jedno pololetí. Splatnost je do 15. dne prvního měsíce každého pololetí.

Žáci, kteří chtějí navázat na střední školu s uměleckým zaměřením, se mohou domluvit na individuální výukový plán, zaměřený na vybraný výtvarný obor a požadavky výběrového řízení.

 

Kritéria pro přijímání nových žáků budou zveřejněna v průběhu měsíce května

PŘIHLÁŠKA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ON-LINE PŘIHLÁŠKA - VÝTVARNÝ OBOR

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny