AVE ART Ostrava>SZUŠ>Obor>Hudební obor

Hudební obor

V hudebním oboru vyučujeme hru na klávesové a dechové nástroje. Žáci si vyberou nástroj, na který chtějí hrát a poté jsou zařazeni k pedagogům, kteří se jim ve vyučovacích lekcích individuálně věnují. Výuka probíhá v oblasti praktické a teoretické. Praktická oblast znamená hraní na hudební nástroj, teoretická oblast se učí v předmětu Hudební nauka. Obor je určen pro všechny žáky od věku 5 do 18 let.

Výše školného pro hudební obor je 2000,- Kč na jedno pololetí. Splatnost je do 15. dne prvního měsíce každého pololetí.

V hudebním oboru se vyučují tato studijní zaměření:

 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na klarinet
 • Hra na keyboard 
 • Hra na klavír
 • Hra na klasickou nebo elektrickou kytaru 
 • Hudební nauka (povinná pro 1. - 5. roč. I. stupně), společná hodina jednou týdně

Další povinné hodiny k jednotlivým nástrojům

 • Kytarové praktikum (4. - 7. roč. I. stupně, 1. - 4. roč. II. stupně)
 • Seminář elektronické klávesové nástroje (4. - 7. roč. I. stupně, 1. - 4. roč. II. stupně)
 • Seminář klavír (4. - 7. roč. I. stupně, 1. - 4. roč. II. stupně)
 • Soubor zobcových fléten (4. - 7. roč. I. stupně, 1. - 4. roč. II. stupně)
 • Orchestrální hra klarinet (4. - 7. roč. I. stupně, 1. - 4. roč. II. stupně)

Příjem přihlášek na nový školní rok 2024/2025 je spuštěn.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA - HUDEBNÍ OBOR 2024/2025

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny