AVE ART Ostrava>SZUŠ>Obor>hudební obor

hudební obor

V hudebním oboru vyučujeme hru na klávesové a dechové nástroje. Žáci si vyberou nástroj, na který chtějí hrát a poté jsou zařazeni k pedagogům, kteří se jim ve vyučovacích lekcích individuálně věnují. Výuka probíhá v oblasti praktické a teoretické. Praktická oblast znamená hraní na hudební nástroj, teoretická oblast se učí v předmětu Hudební nauka.

Výše školného pro hudební obor je 2000,- Kč na jedno pololetí. Splatnost je do 15. dne prvního měsíce každého pololetí.

V hudebním oboru se vyučují tato studijní zaměření:

  • Hra na zobcovou flétnu
  • Hra na klarinet
  • Hra na saxofon
  • Hra na keyboard 
  • Hra na klavír
  • Hra na kytaru (i bluesovou)

PŘIHLÁŠKA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava