Obor

Základní umělecká škola poskytuje vzdělání ve dvou oborech a to:

VÝTVARNÝ OBOR 

HUDEBNÍ OBOR

Hodinová dotace pro výtvarný obor činí tří vyučovací hodiny týdně a výuka probíhá v úterý od 15.30 do 18.00 hod ve výtvarných ateliérech školy.

Výuka u hudebního oboru probíhá dle individuálního harmonogramu vybraného hudebního nástroje. 

Výše školného je 2000,- Kč na jedno pololetí.

PŘIHLÁŠKA

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

 

 

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava