Obor

Základní umělecká škola poskytuje vzdělání ve dvou oborech a to:

VÝTVARNÝ OBOR 

HUDEBNÍ OBOR

Výuka ZUŠ pro nový školní rok 2023/2024 začala v týdnu od 11.9.2023

Hodinová dotace pro výtvarný obor činí tří vyučovací hodiny týdně a výuka probíhá od 15.30 do 18.00 hod ve výtvarných a odborných ateliérech školy. Výtvarná tvorba bude probíhat v úterky, multimediální tvorba bude probíhat ve středy.

Výuka u hudebního oboru má povinné kolektivní předměty (naleznete po rozkliknutí záložky "hudební obor") a předmět samostatná hra na hudební nástroj probíhá dle individuálního harmonogramu.

Výše školného je 2000,- Kč za jedno pololetí.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA - VÝTVARNÝ OBOR

ON-LINE PŘIHLÁŠKA - HUDEBNÍ OBOR

PŘIHLÁŠKAMenu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny