Obor

Základní umělecká škola poskytuje vzdělání ve dvou oborech a to:

VÝTVARNÝ OBOR

HUDEBNÍ OBOR

 

Příjem přihlášek na nový školní rok 2024/2025 spuštěn

ON-LINE PŘIHLÁŠKA - VÝTVARNÝ OBOR 24/25

ON-LINE PŘIHLÁŠKA - HUDEBNÍ OBOR 24/25

PAPÍROVÁ PŘIHLÁŠKA

 

 

Výuka ZUŠ pro školní rok 2023/2024 začala v týdnu od 11.9.2023

Hodinová dotace pro výtvarný obor činí tří vyučovací hodiny týdně a výuka probíhá od 15.30 do 18.00 hod ve výtvarných a odborných ateliérech školy. Výtvarná tvorba bude probíhat v úterky, multimediální tvorba bude probíhat ve středy.

Výuka hudebního oboru má povinné kolektivní předměty a předmět samostatná hra na hudební nástroj probíhá dle individuálního rozvrhu .

Výše školného je 2000,- Kč za jedno pololetí.Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny