Obor

VÝTVARNÝ OBOR - PŘIHLÁŠKA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

HUDEBNÍ OBOR - PŘIHLÁŠKA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Hodinová dotace pro obor činí tří vyučovací hodiny týdně. Výuka výtvarného oboru probíhá v úterý od 15.30 do 18.00 hod ve výtvarných ateliérech školy a hudebního oboru dle individuálního harmonogramu. 

Výše školného pro obor je 1990,- Kč na jedno pololetí.

Od 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude nově otevřena Výtvarná fotografie pro II. stupeň ZŠ (spadající pod výtvarný obor). Výuka bude probíhat rovněž v úterý od 15.30 do 18.00 hod (tři vyučovací hodtiny týdně) v ateliérech školy. 

 

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava