Škola

Základní umělecká škola

Základní škola je zaměřena na odpolední výuku v rámci oboru Výtvarná příprava. Žáci se seznamují s výtvarnými technikami prostřednictvím kreativní tvorby, které vychází z kvalitního vzdělávacího programu vypracovaného vlastními pedagogickými pracovníky v roce 2009. Hlavním cílem školy je zajištění kvalifikovaného pedagogického pracovníka, který zároveň vykonává vlastní uměleckou tvorbu. Současně je kladen důraz na individuální tvorbu žáků, která je zajištěna omezenou kapacitou třídy.

Výstavy v prostorách školy a na dalších veřejných místech jsou součástí prezentace prací žáků.

Příhláška do ZUŠ

 Vítejte ve škole:

 

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava