AVE ART Ostrava>SZUŠ>Obor>výtvarná výchova

výtvarná výchova

VÝTVARNÝ OBOR - PŘIHLÁŠKA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Obor je určen pro všechny žáky od věku 5 let, kteří mají zájem o výtvarné umění. Naším cílem je rozvíjet kreativitu a tvořivost dětí. Učí se vnímat své výtvarné cítění a pracovat se svými nápady, které dále prohlubují. Výtvarné umění také nenápadně procvičuje fantazii, pozornost i koncentraci.

Vedle osobního růstu nabízíme dětem nepřeberné množství výtvarných přístupů a metod. Vyučujeme kresbu, malbu, grafiku, modelování, ale také se zabýváme objektovou tvorbou, pod čímž si můžete představit různé trojrozměrné objekty - loutky a jiné. Věnujeme se také moderní akční tvorbě, kdy si děti zakouší akci (pohyb), který se stává součástí umění.

Žáci, kteří chtějí navázat na střední školu s uměleckým zaměřením, se mohou domluvit na individuální výukový plán, zaměřený na vybraný výtvarný obor a požadavky výběrového řízení.

Hodinová dotace pro výtvarný obor činí tří vyučovací hodiny týdně. Výuka probíhá v úterý od 15.30 do 18.00 hod ve výtvarných ateliérech školy. 

Výše školného pro výtvarný obor je 1990,- Kč na jedno pololetí.Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava